ข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์หน่วยเบิกต่าง ๆ ปี ๒๕๕๔

พิมพ์
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
หมวดหลัก: ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย หมวด: ข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 03 ตุลาคม 2554 อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 03 ตุลาคม 2554 วันเผยแพร่ วันจันทร์, 03 ตุลาคม 2554 เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

>> วัสดุ-ครุภัณฑ์ จำแนกตามฝ่ายงาน ปีการศึกษา 2554                 

>> วัสดุ-ครุภัณฑ์ จำแนกตามแผนกวิชา  ปีการศึกษา 2554


      :: สำนักงานผู้อำนวยการ

      :ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     

      ::  ฝ่ายบริหารทรัพยากร

      ::  ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

      :: ฝ่ายวิชาการ  

 

>> วัสดุ-ครุภัณฑ์ อื่น ๆ ปีการศึกษา 2554

      :: บัญชีรายการ วัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ

      :: รายการ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่งมอบของงานพัสดุ 

      :: บัญชีหนังสือแผนกออกแบบ 49

      :: บัญชีหนังสือแหน่วยเบิกแผนกวิชาการประชาสัมพันธ์  50


      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      :: วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาการบัญชี 

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาการจัดการ 

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาการเงินและการธนาคาร

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาสามัญ

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาการเสริมสวย

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาออกแบบ

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาการตลาด

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์

      ::  วัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

    

 

Friday the 27th.
  • ข่าว สอศ.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวประกวดราคา
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • Facebook

อ่านทั้งหมดคลิกที่นี้

​ 
next
prev

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  
579  ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  44000  
โทร 0-4371-1371  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.