วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561
Written on 21/06/2561, 11:15 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ-ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู-ในการประเมินตนเองขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง  การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และการสร้างเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC
Written on 08/06/2561, 09:01 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
พิธีไหว้ครู-บูชาบูรพาจารย์-และครอบครูช่าง-ประจำปีการศึกษา-25617 มิถุนายน 2561 ::วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีพราหมณ์ บวงสรวงถวายเครื่องสังเวยพระวิษณุกรรม เจิมอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักศึกษา นำกล่าวสวดมนต์ กล่าวบท ไหว้ครู กล่าวปฏิญาณตน สารพันยะเทิดพระคุณครู นำพานไหว้ครูที่ปรึกษา ด้วยพานพุ่มดอกไม้ที่ประดับตกแต่ง อย่างสวยงาม และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา...
Written on 08/06/2561, 06:55 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
อาชีวะมหาสารคามจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษานายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เพื่อนำเงินมาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ...
Written on 04/05/2561, 14:51 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศรายชื่อนักศึกษา-ระดับ-ปวส-ภาคสมทบ-และกำหนดการต่างๆ-ปีการศึกษา-2561ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2561
Written on 05/06/2561, 13:44 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศรายชื่อนักศึกษา-ที่ได้รับทุนการศึกษา-ประจำปีการศึกษา2561 ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง
Written on 31/05/2561, 10:18 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศค่าลงทะเบียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561 ลงทะเบียนเรียนในวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ค่าลงทะเบียน (ลงทะเบียนเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา)**หมายเหตุ** สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่พร้อมลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการจ่ายค่าประกันชีวิตกับค่าตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 250...
Written on 30/05/2561, 08:48 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศ-นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน-กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-กยศ1.ผู้กู้รายเก่า ปวช. 2,3 ปวส. 2 เข้ายืนยันในระบบ e-studentloan และดำเนินการส่งเอกสาร ได้แก่ ผลการเรียน จิตอาสา( ภาคการเรียนที่2/60) และปริ้นแบบยืนยันในการกู้ยืม ส่งที่งานแนะแนวฯ สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ฝึกงาน เอกสารประกอบแบบยืนยันสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือให้ญาตินำส่งได้ 2.รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น เอกสารที่จะยื่นกู้(เข้าระบบขอรหัสและยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามนี้ กยศ. 101 กยศ. 102 กยศ. 103 และจิตอาสา ส่งเอกสารภายในวันที่ 4 มิถุนายน...
Written on 05/04/2561, 17:50 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
งานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก-ครั้งที่-16-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     นายบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษาภาควิชาคกรรมศาสตร์และภาควิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาชีพ ใน งานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
Written on 05/03/2561, 11:01 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา-ช่อสะอาด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ครั้งที่-7     วันที่ 1 มีนาคม 2561 : คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตน รู้จักบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามัคคี...
Written on 26/01/2561, 07:41 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
อาชีวะโชว์พราวอาชีวะโชว์พราว :: คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “โครงการอาชีวะโชว์พราว” และเปิดบ้าน (Open house 2017) “อาชีวะสร้างคน ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม” โดยมี นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้ “โครงการอาชีวะโชว์พราว” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชน...
Written on 04/01/2561, 14:54 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-2วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภันฑ์ห้องปฎิบัติงานสำนักงานโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
Written on 23/11/2560, 17:33 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-biddingวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ...
Written on 04/11/2559, 10:26 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2016-11-04-03-26-21ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
Written on 31/10/2559, 21:35 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2016-11-01-07-35-36ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
Written on 20/10/2559, 16:30 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2  รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชา การจัดการสำนักงาน

ผู้อำนวยการ


นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

smis
library logo

วารสาร MVC

ปก วรสาร
ปีที่ 22 ฉบับที่ 44 1/2560

facebook like box joomla

logo library

banner 1

v net1