วันพุธ, 23 มกราคม 2562

ข่าวกิจกรรม

อาชีวะมหาสารคาม สอนอาชีพผู้ต้องขัง

  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 17:06
  • เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข
  • ฮิต: 99

ดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครู และนักเรียน นักศึกษาภาควิชาออกแบบ และภาควิชาวิจิตรศิลป์ ได้เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะการวาดภาพให้ผู้ต้องขัง เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ เกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยมี ดร.สัจจพงษ์ พรรณะ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

1

อ่านเพิ่มเติม...