1. ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้เรียน ได้พัฒนาสุขภาพให้มีความแข็งแรง ทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
  2. อาชีวศึกษามหาสารคาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  3. โครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงธุรกิจ
  4. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกการบัญชี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  5. โครงการ "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเนื่อในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒"
  6. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒
  7. โครงการสวดมนต์ทุกวันพระธรรมสวนะ “จิตใสใจสะอาด บนวิถีความพอเพียง”
  8. ร่วมลงนามและถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเ็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
  9. อาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์
  10. โครงการติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้าที่ 1 จาก 15

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู