1. โครงการติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  2. โครงการกระบวนการจัดการ การกระจายสินค้า เอกสารด้านการเงิน
  3. โครงการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
  4. ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี กับ อาจารย์ฯ
  5. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ (ปวส.สท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  6. โครงการ คุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพัฒนาจิต ชีวิตพอเพียง” เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  7. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2562
  8. ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานวิชาการ นักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2561
  9. ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ บายศรีใบตอง ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ณ บ้านโนนค้อ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  10. เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 2561

หน้าที่ 1 จาก 13

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู