วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

ข่าวกิจกรรม

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ”

  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 09:46
  • เขียนโดย ฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์
  • ฮิต: 95

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ :: นางทรงศรี สมศรี นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ คลังจังหวัดมหาสาสารคาม พบนักศึกษา พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
11

อ่านเพิ่มเติม...