1. โครงการสถานศึกษา ศีล 5 : 12 กุมภาพันธ์ 2562
  2. ยินดีต้อนรับคณะติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
  3. นิทรรศการภาพถ่าย “ที่สุดแห่งความประทับใจ” บันทึกเรื่องราวความทรงจำ “ความรู้สึก” ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
  4. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานต้อนรับ ของภาควิชาการโรงแรมและบริการ
  5. สรุปผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ
  6. ประชุมเตรีมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4
  7. กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ 1 คน 1 กิโลกรัม"
  8. งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
  9. อาชีวะมหาสารคาม สอนอาชีพผู้ต้องขัง
  10. พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก

หน้าที่ 1 จาก 11

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู