อาชีวะโชว์พราว

อาชีวะโชว์พราว :: คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “โครงการอาชีวะโชว์พราว” และเปิดบ้าน (Open house 2017) “อาชีวะสร้างคน ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม” โดยมี นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้ “โครงการอาชีวะโชว์พราว” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชน “โคตรอินดี้” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม รวมถึงส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนอยู่บนเวที

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู