โครงการสถานศึกษา ศีล 5

IMG 0008 2     20 กรกฎาคม 2561:: วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สมัครเข้าร่วม “โครงการสถานศึกษาศีล 5 จังหวัดมหาสารคาม” ช่วงกิจกรรมเคารพธงชาติ ตั้งแต่ปี 2557 ตามนโยบาย มีศีล มีสุข รู้รักสามัคคี และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติสวดมนต์ยาว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตตระหนัก ระลึก ให้การรักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติศีล 5 เป็นปกติ ซึ่งได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่าง จากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม


 • IMG_0004
 • IMG_0005
 • IMG_0005_2
 • IMG_0006
 • IMG_0007
 • IMG_0007_2
 • IMG_0008_2
 • IMG_0009
 • IMG_0011_2
 • IMG_0012_2
 • IMG_0013
 • IMG_0014
 • IMG_0016
 • IMG_0017
 • IMG_0018
 • IMG_0019
 • IMG_0020
 • IMG_0021
 • IMG_0022
 • IMG_0023
 • IMG_0023_2
 • IMG_0024
 • IMG_0026
 • IMG_0027
 • IMG_0028
 • IMG_0030

Simple Image Gallery Extended

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู