วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

IMG 0019
23 กรกฎาคม 2561:: นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม