การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ”

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ :: นางทรงศรี สมศรี นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ คลังจังหวัดมหาสาสารคาม พบนักศึกษา พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
11

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Simple Image Gallery Extended

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู