การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสาคาม

1
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสาคามเป็นเจ้าภาพร่วม จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสาคาม โดยมีนายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ตรวจเยี่ยมการจัดการแข่งขัน ในรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู