รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา

33
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 : นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

  1

10

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2
 • 3
 • 33
 • 4
 • 45068888_2031664480206204_131965502984552448_n
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู