วันพุธ, 23 มกราคม 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก

14
ดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก ที่สร้างชื่อเสียงในขณะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

 

 • 001
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended