อาชีวะมหาสารคาม สอนอาชีพผู้ต้องขัง

ดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครู และนักเรียน นักศึกษาภาควิชาออกแบบ และภาควิชาวิจิตรศิลป์ ได้เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะการวาดภาพให้ผู้ต้องขัง เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ เกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยมี ดร.สัจจพงษ์ พรรณะ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 45451137_2041057345933584_5265184370758516736_n
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Simple Image Gallery Extended

 

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู