1. ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  2. ประกาศ เรื่อง พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
  3. ประกาศการพ้นสภาพลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
  5. กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
  6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2561
  7. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  8. พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  9. ลงนามในทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด สาขาบริษัทอินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย)
  10. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หน้าที่ 1 จาก 11

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู