1. ลงนามในทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด สาขาบริษัทอินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย)
  2. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  3. ขอแสดงความยินดี กับ นายภูเบศ นามมนตรี ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ
  4. ขอแสดงความยินดี​ กับ​นางสาวอารียา เล้าสวย​ นักศึกษาภาควิชาธุรกิจค้าปลีก​ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ​ อันดับ​ ๑ ในการประกวด “สุดยอดโครงการวิชาชีพ”
  5. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
  6. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอแสดงความยินดี
  8. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี 2562
  9. ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก โควตารับตรง ปีการศึกษา 2562
  10. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบโควตา)

หน้าที่ 1 จาก 10

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู