วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศยายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (คณะกรรมการวิทยาลัยฯ) เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 37
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญาตรี (2ปีต่อเนื่อง) เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 239
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 214
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ค่ายเขียนเพลงแบบ วุส ห้าวหาญ" เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 149
พระราชพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผุ้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 151
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 161
พิธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 502
อาชีวะมหาสารคามจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 232
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1615
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง และ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 8134

logo library

banner 1

v net1