วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญาตรี (2ปีต่อเนื่อง) เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 15
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 78
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ค่ายเขียนเพลงแบบ วุส ห้าวหาญ" เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 97
พระราชพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผุ้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 109
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 122
พิธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 428
อาชีวะมหาสารคามจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 161
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1507
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง และ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 7994
อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 631

logo library

banner 1

v net1