วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 956
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง และ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 7277
อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 451
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 525
เปิดเฮือน...เยือนอาชีวะ เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 348
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (โควตา เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1474
เปิดสอน 108 อาชีพให้กับประชาชน...ฟรี ณ งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 359
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 2440
เชิญร่วมงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา “วันนัดพบตลาดงาน และปัจฉิมนิเทศ” เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 190
เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับภาค 2560 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 940

logo library

banner 1

v net1