วันพุธ, 23 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก โควตารับตรง ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 3797
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบโควตา) เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 2553
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 184
ประกาศยายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (คณะกรรมการวิทยาลัยฯ) เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 177
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญาตรี (2ปีต่อเนื่อง) เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 418
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 310
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ค่ายเขียนเพลงแบบ วุส ห้าวหาญ" เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 234
พระราชพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผุ้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 213
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 211
พิธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 610

logo library

banner 1

v net1