1. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอแสดงความยินดี
  3. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี 2562
  4. ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก โควตารับตรง ปีการศึกษา 2562
  5. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบโควตา)
  6. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  7. ประกาศยายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (คณะกรรมการวิทยาลัยฯ)
  8. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญาตรี (2ปีต่อเนื่อง)
  9. ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
  10. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ค่ายเขียนเพลงแบบ วุส ห้าวหาญ"

หน้าที่ 1 จาก 9

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู