1. เชิญท่านผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมงาน "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  2. ประกาศ สำนักงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  3. ประกาศรับสมัคร ผู้ที่สนใจ อบรมการเป็นผู้ประกอบการ
  4. ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
  5. ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  6. ประกาศ เรื่อง พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
  7. ประกาศการพ้นสภาพลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
  8. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
  9. กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
  10. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2561

หน้าที่ 1 จาก 12

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู