วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 57
พิธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 212
อาชีวะมหาสารคามจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 70
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1314
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง และ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 7681
อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 539
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 601
เปิดเฮือน...เยือนอาชีวะ เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 422
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (โควตา เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1559
เปิดสอน 108 อาชีพให้กับประชาชน...ฟรี ณ งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 452

logo library

banner 1

v net1