วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

24883357 1624398370932819 2634979690572572033 o

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ เท่านั่น


สาขาที่เปิดรับสมัคร คลิก

 

หลักฐานที่ใช้การสมัคร 

1. ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ        จำนวน 1 ฉบับ
2.

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆๆ  

logo library

banner 1

v net1