วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
--วันซ้อมรับประกาศนียบัตร : วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
--วันรับประกาศนียบัตรจริง : วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 – 11.00 น. 

 

3333

logo library

banner 1

v net1