วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ฟรี

          วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอเชิญประชาชนในพื้นที่บริการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง เข้ารับบริการฟรี📌📌📌
ณ วัดศรีสมบูรณ์ บ้านสมศรี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
🔧📺💻🏍️ซ่อมฟรี เครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2561 
5 - 6 มีนาคม 2561 : กระเป๋าผ้า
7 มีนาคม 2561 : ข้าวเหนียวหน้านวล
                         : ข้าวเหนียวธัญพืชสังขยา
8 มีนาคม 2561 : กรอบเค็ม
                          : กล้วยทอด-มันทอด-เผือก

logo library

banner 1

v net1