ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชอ สมทบ 61
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2561

กำหนดการเรียนการสอน (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 1/2561
     
2   พฤษภาคม 2561  ประกาศเปิดภาคเรียน (ภาคสบทบ)
     26 พฤษภาคม 2561  เปิดภาคเรียนสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2561
     26 พฤษภาคม 2561  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ
     17 กันยายน  2561    ปิดภาคเรียนภาคสบทบ ภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียน (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 1/2561

     กำหนดการลงทะเบียน

          ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึุงวันที่ 16 กันยายน 2561

     ค่าลงทะเบียน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

          ภาควิชาการบัญชี
             - ปวส.1     6,500 บาท
             - ปวส.2     8,700 บาท

          ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             - ปวส.1     7,500 บาท
             - ปวส.2     7,900 บาท

          ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
             - ปวส.1     7,400 บาท
             - ปวส.2     6,200 บาท


ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2561 โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

 

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู