วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง 

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และการสร้างเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC


id plan
35847158 2190162934343673 5315854681224773632 n

logo library

banner 1

v net1