ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง 

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และการสร้างเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC


id plan
35847158 2190162934343673 5315854681224773632 n

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู