วันพุธ, 23 มกราคม 2562

การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1

:๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑: วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรภัทร บุญสูตร นางสาวสุธิดา กายะเสนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับ ปวช. และนางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเพ็ง นางสาวอภิญญา ไชยชาติ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ระดับ ปวส. ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

3 2

logo library

banner 1

v net1