วันพุธ, 23 มกราคม 2562

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดวัน และ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย สุธิดา 697
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่พบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1948
ประกาศ กำหนดวันและเวลาทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ที่ผ่านการคักเลือก ตามประกาศวิทยาลัย ฉบับที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ (รายเก่าเปลี่ยนระดับ) เขียนโดย พรหมเรขา นามสีอุ่น 210
ประกาศ รายชือผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย พรหมเรขา นามสีอุ่น 195
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1471
ประกาศค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 2210
ประกาศ นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1256
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 6486
ประกาศผลการเรียน ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 3319
ประกาศผลสอบ V-NET 2560 เขียนโดย รัตนศักดิ์ ผาสุข 1770

logo library

banner 1

v net1