ประกาศผลการเรียน ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการเรยน ปการศกษา 2560
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

นักเรียนที่ ติด 0 มส. ให้ติดต่องานวัดผลเพื่อ ลงเรียนแก้ ภายในวันที่ 6-9 มีนาคม 2561
ตรวจสอบผลการเรียน คลิกที่นี้

 

20160316132250

คู่มือการตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู