วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการเรียน ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการเรยน ปการศกษา 2560
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

นักเรียนที่ ติด 0 มส. ให้ติดต่องานวัดผลเพื่อ ลงเรียนแก้ ภายในวันที่ 6-9 มีนาคม 2561
ตรวจสอบผลการเรียน คลิกที่นี้

 

20160316132250

คู่มือการตรวจสอบผลการเรียน

ARI Docs Viewer: 'http://www.mvc.ac.th/th/http://www.mvc.ac.th/th/attachments/article/114/manualgrade.pdf{/aridoc}

logo library

banner 1

v net1