ประกาศ นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

กยศ61
1.ผู้กู้รายเก่า ปวช. 2,3 ปวส. 2 เข้ายืนยันในระบบ e-studentloan และดำเนินการส่งเอกสาร ได้แก่ ผลการเรียน จิตอาสา( ภาคการเรียนที่2/60) และปริ้นแบบยืนยันในการกู้ยืม ส่งที่งานแนะแนวฯ สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ฝึกงาน เอกสารประกอบแบบยืนยันสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือให้ญาตินำส่งได้ 
2.รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น อกสารที่จะยื่นกู้(เข้าระบบขอรหัสและยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามนี้ กยศ. 101 กยศ. 102 กยศ. 103 และจิตอาสา ส่งเอกสารภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.studentloan.or.th/index.php/file_download

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู