ประชุมจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี

10 มิถุนายน 2563
ท่านผู้อำนวยการทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ เป็นประธานการประชุมจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการปริญญา ญาณโภชน์ คณะกรรมการ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดกรองจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม