ทำเนียบบุคลากร

ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

ภาควิชา บัญชี

 

 

 

ภาควิชา สามัญสัมพันธ์

 

 

 

ภาควิชา  การเงินเเละการธนาคาร

 

ภาควิชา  การจัดการสำนักงาน

 

ภาควิชา  การตลาด

ภาควิชา  การท่องเที่ยว

 

ภาควิชา การโรงเเรม

 

ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาควิชา ธุรกิจค้าปลีก

ภาควิชา พื้นฐานธุรกิจ

ภาควิชา แฟชั่นเเละสิ่งทอ

ภาควิชา โลจิสติก

ภาควิชา วิจิตรศิลป์

 

ภาควิชา ภาษาต่างประเทศ

ภาควิชา ออกแบบ

ภาควิชา อาหารเเละโภชนาการ

ภาควิชา การดูเเลผู้สูงอายุ