พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ | พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc