แจ้งพื้นที่การรับชุดเครื่องแบบ ตามสาขาที่กำหนด (15-19 มิ.ย. 63)

แจ้งพื้นที่การรับชุดเครื่องแบบ ตามสาขาที่กำหนด (15-19 มิ.ย. 63) 📌 สวมหน้ากากอนามัย💞 📌 เข้า-ออก ทางเดียว (ตามลูกศร) 📌 แยกฝั่ง ระดับ ปวช และ ปวส . ชัดเจน 📌 ติดต่อ ตามหมายเลข 1-2-3-4 ดังนี้ 1. ชำระเงิน 2. รับชุด 3. รับเครื่องหมาย 4. รับรองเท้า