FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยศึกษามหาสารคาม

FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยศึกษามหาสารคาม เชิญชวนร่วมกิจกรรม 22-27 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนบ้านหมี่ จ.มหาสารคาม (บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน)