ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงาน บุญเดือน 7 “บุญซำฮะ ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด 19”

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงาน บุญเดือน 7 “บุญซำฮะ ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด 19”โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีพิธีเปิด เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือน 7 ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ รวมทั้งเป็นการชำระจิตใจ ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากบ้านเมือง สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม