ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี ดร.ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ นายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน และคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือเรียน เพื่อพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ซึ่งตามแนวทางการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Fp6XP

ฺฺBack to Top