ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  Download

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)  Download

 - ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  Download

ฺฺBack to Top