กิจกรรมอาชีวะปันสุข สู่สังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคทาน ในกิจกรรมอาชีวะปันสุข สู่สังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมรูปแบบจิตอาสา บริการสังคม ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ไปปรับใช้ต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม และสถานสงเคราะห์คนชรา กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม