ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือพี่เลี้ยง นำลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จำนวน 1 กอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ”ระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ดำเนินโครงการโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
ในการนี้ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือพี่เลี้ยง นำลูกเสือวิสามัญฯ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม