เรียนเชิญ คุณครู บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านใช้บริการธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญ คุณครู บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านใช้บริการธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
บริการ
-เปิดบัญชีใหม่
-รับฝาก-ถอนเงิน

เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00-14.30 น.