คณะกรรมการการประเมินฯ เข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานคณะกรรมการการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม นำคณะกรรมการการประเมินฯ เข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ในโอกาศนี้ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น