แสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ “เบญธรรมสร้างสุข และการเจริญสติ” ภายใต้โครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธ

นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำนักเรียน นักศึกษา อาราธนาศีล อาราธนาธรรม ในกิจกรรมแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ “เบญธรรมสร้างสุข และการเจริญสติ” ภายใต้โครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธ โดยพระครูปลัดภูมินทร์ วรโท รองเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ที่ปรึกษาโครงการวิถิพุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม