มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…..ไม่ต้องเดี๋ยว”

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดย นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…..ไม่ต้องเดี๋ยว” ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

นศ.ระดับ ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก (ทีม 17 Production) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2