พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้วิชาทหารในทางเทคนิคและทางยุทธวิธี ปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม