รับมอบเกียรติบัตรจาก สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และตัวลูกเสือวิสามัญ รับมอบเกียรติบัตรจาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม