รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม