รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒธรรมดีเด่นด้านการสนับสนุนสุ่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๓

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครูจำนงค์ วงศ์สุทัศน์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒธรรมดีเด่นด้านการสนับสนุนสุ่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จากนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยการให้ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดมหาสารคาม ภายในงาน “สืบสานต่อยอด ศาสตร์พระราชา บวร On Tour” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม