โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน โดยมีครูสุพัตตา คุ้มสุวรรณ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ทั้งระบบกระบวนการคิด ภาษากาย ภาษาพูด นำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน และเข้าใจบุคลิกภาพที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง พร้อมนำไปปรับใช้ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสม และดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม