รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการร่วมประกวดเขียนภาพในหัวข้อ “จิตรกรรมบุญเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศพร ศรีโนรินทร์ นักศึกษาภาควิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และนายธนศักดิ์ พุฒสา นักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการร่วมประกวดเขียนภาพในหัวข้อ “จิตรกรรมบุญเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล” โดยมีครูถวิล เดชบุรัมย์ ครูอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ในงานการแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปิน คนน้ำปาว ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม