ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการสอนระบบทวิภาคีให้ผู้ปกครองทราบ ระหว่างการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา นักศึกษาระดับปวช.๒ และโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

     ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวพบปะผู้ปกครอง และแจ้งรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการสอนระบบทวิภาคีให้ผู้ปกครองทราบ ระหว่างการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา นักศึกษาระดับปวช.๒ และโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม