กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา คลองสมถวิล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา คลองสมถวิล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานประวัติศาสตร์สามเจ้าเมือง ต. ตลาด อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม