โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม “การสร้าง การสร้าง Visual Effects ด้วยโปรแกรม After Effects”

นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าอบรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม “การสร้าง การสร้าง Visual Effects ด้วยโปรแกรม After Effects ดำเนินกิจกรรมโครงการโดย นิสิตนักศึกษา หลักสูตรสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe After Effects และสร้างมาตร สร้าง Visual Effects ได้ ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม