มอบรางวัลหนังสั้นป้องกันการตั้งครรภ์

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นป้องกันการตั้งครรภ์ ประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีม ๑๗ Productions ห้อง ๒คฟ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม CG ด๊อกแด็ก ห้อง ๑คฟ๑ รองชนะเลิศอัดดับ ๒ ทีม ปาปิก้า ห้อง ๒คพ๑ รางวัลชมเชย ทีม อ.ต.อ.ห (ไอ้ต้าว อือหือ) ๒คฟ๑ ทีม มินิรัก ห้อง ๒คฟ๑ และทีม ปาปิก้า ห้อง ๒คพ๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุ้มกันต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม