เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตเปรูและภริยา เพื่อนำเสนอแบบชุดและวัดตัวตัดชุดผ้าไหม ก่อนเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าไหมไทย ครั้งที่ 10

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำครู และนักศึกษา เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตเปรูและภริยา เพื่อนำเสนอแบบชุดและวัดตัวตัดชุดผ้าไหม ก่อนเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าไหมไทย ครั้งที่ 10 ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตเปรู ประจำประเทศไทย