หารือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (บัณฑิตพรีเมี่ยม) สาขาการตลาด

ท่านรองฯปริญญา ญาณโภชน์ พร้อมด้วย ท่านรองฯ บรรจง พลขันธ์ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากบริษัทซีพีออลล์ จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (บัณฑิตพรีเมี่ยม) สาขาการตลาด ณ ห้องสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต