โครงการ สัมมนาสรุปผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานเปิดโครงการ สัมมนาสรุปผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักเรียน
นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม