“นิทรรศการ แสดงผลงานวิชาการ MVC ยกกำลังสอง”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดำเนินโครงการ “นิทรรศการ แสดงผลงานวิชาการ MVC ยกกำลังสอง” ต่อประธานในพิธี ว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ จากประสบการณ์จริง และสร้างโอกาศให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม