ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) สาขาวิชาการออกเเบบ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) สาขาวิชาการออกเเบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) สาขาวิชาการออกเเบบ